"SANAT KUDRETTİR. "

                                                                                                                          ahmetatan 

 

Her bilimsel çalışmanın hazırlık aşamasında sanatsal tasarıma dayalı etkinlik yer alır. Amaç ön çalışma aşamasında yer alan sanatın bilimsel sistematik içerisinde yer alması sanat bilimi kavramını ortaya koymaktadır. Bilişim çağının getirisi olarak bilim teknoloji ve sanat buluşması gerçekleşmektedir. Bilim sanatçının hafıza ve akla dayalı ruhsal etkinliği içinde yer alır. Bilim yaratıcılık, yaratıcılık sanatçılıktır. Sanat, bilime dayalı doğanın keşfedilmesiyle her noktadan ileri amaçlar güden bir sanatçılık serüvenidir. Sanatçı tabiatın dilini sanatın diline çevirirken uyandırdığı etkilerle güzel ile donatılmış gerçeğe ulaşmanın yollarını aramaya çalışır. Bilim tamamen bağımsız olarak kuramını oluşturur. Önermelerde taraflılığını yansıtan hiçbir unsur olmaz. Her sanat etkinliği bir kurallar silsilesine sahiptir. Ancak sanatçı bilgi birikimi ve yeteneği oranında bilinçli ihmal yolu ile bir anlamda kendi kişisel kurallarını belirlemiş ve eserinde uygulamış olur.

______________________________________

Dünya'nın Farklı Bilgisayarlarından ulaşan (39096) kişiden biri olarak (238365) defa ziyaret ettiniz. Teşekkürler...