Tez Danışmanlıkları

Tez Türü
Doktora
Ay
Mart
Yıl
2014
Öğrenci Adı-Soyadı
Mustafa baytar
Tez Başlığı
1839-1960 Batı anlayışına dönük Türk Resim Sanatında Sanatın Nesnesi ve Öznesi Olarak Dönem Sanatçılarının İnsan Figürüne Yaklaşımı
Üniversite
Yıldız Teknik Üniversitesi

Tez Türü
Doktora
Ay
Şubat
Yıl
2013
Öğrenci Adı-Soyadı
mehmet emin kahraman
Tez Başlığı
Reklam ajanslarındaki sanat yönetmeninin özelliklerinin belirlenmesi ve lisansüstü taslak program önerisi
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Doktora
Ay
Ocak
Yıl
2013
Öğrenci Adı-Soyadı
Özcan Demir
Tez Başlığı
Türk Televizyonlarında yayınlanan çizgi filmlerin ilköğretim çağı çocuklarının toplumsallaşma sürecine etkilerinin değerlendirilmesi
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mart
Yıl
2010
Öğrenci Adı-Soyadı
Zarife Tolunay Kayhan
Tez Başlığı
İlköğretim 1. Kademe (6-9 Yaş) okutulan masal kitaplarında tipografi ve illüstrasyon denge unsurlar ve 5 masal kitabı çözümlemesi
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Doktora
Ay
Şubat
Yıl
2010
Öğrenci Adı-Soyadı
Bülent Bingöl
Tez Başlığı
Lisans düzeyindeki Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Çoklu Ortam (Multimedia) Kullanımı : Ankara’daki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinin İncelenmesi.
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mart
Yıl
2009
Öğrenci Adı-Soyadı
Uğur Kale
Tez Başlığı
2008-2009 kız meslek liselerinin, grafik ve fotoğraf alanında verilen bilgisayar destekli tasarım dersinde, karikatür tekniğinin yaratıcı sürece katkıları
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Şubat
Yıl
2009
Öğrenci Adı-Soyadı
mehmet emin kahraman
Tez Başlığı
‘Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Grafiti Tekniğinin Yeri ve Önemi’
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mart
Yıl
2008
Öğrenci Adı-Soyadı
Yasemin Yalmancı
Tez Başlığı
“Ambalaj grafiği eğitim programlarına ilişkin öğrenci, öğretim elemanları, işveren görüşleri ve önerileri.”
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mart
Yıl
2007
Öğrenci Adı-Soyadı
Büşra Mennanoğulları
Tez Başlığı
Ölköğretim Birinci kademe hikaye kitaplarınaki görsel tasarımda tipografinin yeri ve önemi
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mart
Yıl
2007
Öğrenci Adı-Soyadı
Burcu Eryılmaz
Tez Başlığı
2000-2007 yılları arası. Ankara ilinde matbaa teknolojilerindeki gelişmelerin grafik tasarımına Etkileri
Üniversite
Gazi Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mayıs
Yıl
2002
Öğrenci Adı-Soyadı
Muhammet Keskin
Tez Başlığı
İlköğretim 5. Sınıf 'Resim-İs Dersi Programı Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi (Siirt Örneği)
Üniversite
Dicle Üniversitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Mart
Yıl
2001
Öğrenci Adı-Soyadı
Fatme Evren Daşdağ
Tez Başlığı
Diyarbakır Çömlekçiliği
Üniversite
Dicle Üniverswitesi

Tez Türü
Yüksek Lisans
Ay
Şubat
Yıl
2001
Öğrenci Adı-Soyadı
mustafa diğler
Tez Başlığı
Osmanlı Dönemi Türk Miyatürü
Üniversite
Dicle Üniversitesi