YAYINLAR <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Makaleler:

  • Yılmaz, A. (2009). Çocuk İstismarı ve İhmali: Risk Faktörleri ve Çocukların Psikososyal Gelişimi Üzerindeki Etkileri, Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi,7(1):63-79.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

  • Eldeleklioğlu, J., Yılmaz, A. & Gültekin, F., (2010). Investigation Of Teacher Trainees’ Psychological Well-Being In Terms Of Time Management, Word Conference on Educational Sciences, February 04-08, 2010, İstanbul. (Full text :Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 342-348).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • Yılmaz, A. (2008). Çocuk İstismarı ve İhmali: Bir Risk Faktörü Olarak Zihinsel Engel, 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 13-15 Kasım, 2008, Konya.

  • Eldeleklioğlu, J., Yılmaz, A. & Vural, M., (2009). Öznel İyi Oluşun Sosyal Destek, Yalnızlık ve Yaşam Koşulları Açısından İncelenmesi, X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23, 2009, Adana.

  • Yılmaz, A. & Eldeleklioğlu, J., (2009). Çocuk Suçluluğu, Çocuk Mahkemeleri ve Psikolojik Danışmanlar, X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23, 2009, Adana.

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 

Ödüller

  • Türk PDR-DER Genç Araştırmacı Ödülü (2009)