İletişim

Doç. Dr. Aydın BALYER
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
B-302
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5592 - 5592 / - 5592
Fax: +90 (212) 383 3149

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/balyer