Yard.Doç.Dr. Cevdet Şanlı’nın ÖZGEÇMİŞİ

1963 yılında Kırklareli’nin Vize ilçesi Çüvenli Köyünde doğdu. 1974 de ilkokulu köyünde, 1977 de ortaokulu Vize Ortaokulunda bitirdi. 1977 de Edirne Erkek Öğretmen Lisesini kazandı. 1978 yılında Ecevit hükümetince Edirne Erkek Öğretmen Lisesi kapatılınca Sakarya Arifiye Erkek Öğretmen Lisesine gönderildi. Buradan 1980 yılında mezun oldu.

1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Buradan 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl MEB İskenderun Belen Lisesine Edebiyat Öğretmeni olarak atandı. 1988 yılına kadar burada öğretmenlik yaptı.

1988 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak geçti. 1988 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “Kırklareli Merkez İlçe Köyleri Ağızları” adlı teziyle 1990 yılında tamamladı.

1990 yılında başladığı doktora öğrenimini Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “Eski Türk Şiiri, İnceleme-Metin-Dizin” konulu tezle 1992 yılında tamamladı. 1993 de Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.

1998 yılına kadar burada çalıştı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi’ne muvafakatle geçiş yaptı. Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Sn. Şanlı, 2001-2002 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002 yılında T.C. Başbakanlık TİKA Başkanlığı tarafından Kosova Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne misafir öğretim üyesi olarak gönderildi. Aynı yıl Prizren Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kurdu. 2005 yılına kadar buranın bölüm başkanlığını vekâleten yürüttü.

2005 yılında Sakarya Üniversitesi’ndeki görevine geri döndü. 2008 yılına kadar burada çalıştı. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında TDAV (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı)  tarafından Kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirildi. Burada aynı zamanda Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı’nı da yürüttü. 2011 yılına kadar Sakarya Üniversitesi’ndeki görevine devam eden Sn. Şanlı 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’na muvafakatten geçiş yaptı.

Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Sn. Şanlı’nın yayınlanmış 3 kitabı, ulusal ve uluslararası çok sayıda yayınlanmış makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Sayın Şanlı evli, 2 si kız 1 i erkek 3 çocuk sahibidir.