Yayınlar

  Dergi Makalesi

   SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI Kapsamındaki Dergi
  1. Cakmak, E., Isci, S., Uslu, F., Oztekin, O., Danisman, S., & Karadag, E. (2015). Overview of the Dissertation Process within the Framework of Flow Theory: A Qualitative Study. EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, 15(3), 607-620.
  2. Gumuseli, A. I., Hacifazlioglu, O., & Cakmak, E. (2014). Student Teachers' Perceptions of Bullying in Schools. ANTHROPOLOGIST, 18(3), 941-948.
   Diğer Uluslararası Hakemli Dergi
  1. Aydın, A., Uysal, Ş., Uslu, F., & Tekel, E. (2016). TURKISH STUDENTS’ MATHEMATICS PERFORMANCE IN PISA 2012 IN SCOPE OF SOME VARIABLES. The Journal of Academic Social Science Studies, 4(46), 331-342.
  2. GÜNDÜZ, H. B., Çakmak, E., & Korumaz, M. (2015). Taking initiative in educational organizations: A scale development study Eğitim örgütlerinde inisiyatif alma: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 327-342.
   Diğer Ulusal Dergi
  1. Turan, S., Armağan, Y., & Çakmak, E. (2015). Türk Eğitim Sisteminde Okullar ve Dershaneler: Çoklu Paradigma Açısından Bir İnceleme. Sosyoloji Dergisi, 3(30), 275-295.

  Konferans Sunumu

   Uluslararası
  1. Erus, S. M., Çakmak, E., & Çelebi, Ç. D. (2015, Mayıs). Academicians' Perceptions on Their Profession. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Prag, Czech Republic.
  2. Tabancalı, E., & Tekel, E. (2014, ). THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING AND TEACHING PROFESSION. IASSR. St. Petersburg.
  3. Çakmak, E., & Erus, S. M. (2014, Şubat). E-learning from the Perspective of Right to Education. 5th World Conference on Educational Sciences. Rome.
  4. Tabancalı, E., & Çakmak, E. (2014, Nisan). Teachers’ Job Satisfaction and Absenteeism. EJER Congress. İstanbul.
  5. Gümüşeli, A. İ., Hacıfazlıoğlu, Ö., & Çakmak, E. (2014, ). Conflict Management Styles of Student Teachers. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 29-31 October, 2014.
  6. Çakmak, E., Yılmaz, S. M., & Çelebi, Ç. D. (2013, Şubat). Job satisfaction level of academicians in faculty of education. 5th World Congress of Educational Sciences (WCES). Rome, Italy.
  7. Çakmak, E., & Tabancalı, E. (2013, Nisan). Invastigation Of Teachers' Job Satisfaction According To Individual Variables. International Association of Social Science Research (IASSR). İstanbul, Turkey.
  8. Çakmak, E., & Gündüz, H. B. (2012, Şubat). Obstacles to change in educational organization and methods to overcome these obstacles: Views of principals. 4th World Conferences of Educational Sciences. Barcelona, Spain.
  9. Çakmak, E., Gümüşeli, A. İ., & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2012, Nisan). Student teachers perception of bullying in schools. 4th International Congress of Educational Research. İstanbul, Turkey.
   Ulusal
  1. Tekel, E., & Korumaz, M. (2016, Mayıs). Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. İzmir.
  2. Turan, S., Çakmak, E., & Armağan, Y. (2014, Haziran). Türk Eğitim Sisteminde Okul ve Dershaneler: Çoklu Paradigma Açısından Bir İnceleme. 6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. İstanbul.
  3. Çakmak, E. (2014, Mayıs). Okul Zorbalığı, Okul Başarısı Ve Bilinçli Okul Farkındalığı: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Siirt.
  4. Korumaz, M., Tabancalı, E., & Çakmak, E. (2013, Eylül). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kutultayı. Eskişehir, Turkey.

  Kitap Bölümü

 1. Çakmak, E., Öztekin, Ö., & Karadağ, E. (2015). The Effect of Leadership on Job Satisfaction. Leadership and Organizational Outcomes (pp. 29-57): Springer.
 2. İşçi, S., Çakmak, E., & Karadağ, E. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Climate. Leadership and Organizational Outcomes (pp. 123-143): Springer.
 3. Tabancalı, E., & Çakmak, E. (2014). Investigation of Job Satisfaction Amongst Teachers. Multidisciplinary Perspectives on Education (pp. 47-56): Cambridge Scholars Publishing.

  Makale/Bölüm Çevirisi

 1. Çakmak, E., & Korumaz, M. (2014). BÖLÜM 1: Zorluklar ve Bakış Açıları. KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLI EĞİTİM: Teori, Araştırma ve Uygulama. ANI.