İletişim

Arş. Gör. Emre Oğuz KÖROĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi
Z-016
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5402