Yayınlar

  Dergi Makalesi

   SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI Kapsamındaki Dergi
  1. Gündüz, H. B. (2010). Digital divide in Turkish primary schools: Sakarya sample. The Turkısh Onlıne Journal of Educatıonal Technology, 9(1), 43 - 53.
  2. Gündüz, H. B. (2008). An evaluation on Belbin’s team roles theory (The Case of Sakarya Anatolian Profession High School, Profession High School and Vocational High School for Industry). World Applied Sciences Journal, 4(3), 460-469..
   Diğer Uluslararası Hakemli Dergi
  1. Gündüz, H. B., & Ömür, Y. E. (2016). Supervision anxiety as a predictor for organizational cynism in teachers. International Journal of Human Sciences,, 13(1), 1381-1394.
  2. Gündüz, H. B., & Duran, A. (2016). Okul Öncesinde Liderlik Eğitimi: Geleceğin Liderleri Eğitim Programının Etkililiği. International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 229-267.
  3. Gündüz, H. B., Çakmak, E., & Korumaz, M. (2015). Eğitim örgütlerinde inisiyatif alma: Bir ölçek geliştirme çalışması.. International Journal of Human Sciences, 12(2), 327-342..
  4. Gündüz, H. B. (2010). Placement of students to high school in Turkey: Factors affecting student achievement in placement tests. International Journal of Human Science, 7(1), 857-877.
  5. Gündüz, H. B., BEŞOLUK, Ş., & Önder, İ. (2010). From the complex system leadership perspective: DNA Leadership,. International Journal of Human Sciences, 8(1), 520-544.
   Diğer Ulusal Hakemli Dergi
  1. Gündüz, H. B., & BEŞOLUK, Ş. (2008). Türk ortaöğretim sisteminde mesleki ve genel eğitim ikilemi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(15), 42-60.
  2. Gündüz, H. B., & YILMAZ, Ö. (2008). Ortaöğretim kurumlarında mobbing (yıldırma) davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri (Düzce ili örneği). Milli Eğitim Dergisi(179), 269-282.
  3. ÇETİN, B., GÜNDÜZ, H. B., & AKIN, A. (2008). An investigation of the relationships between self-compassion, motivation, and burnout with structural equation modeling. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 39-46.
  4. Gündüz, H. B., & Tangut, E. (2005). Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(9), 1-22.
  5. Gündüz, H. B., & Şahin, M. (2005). Özel ortaöğretim öğretmenlerinin kariyer gelişim sorunları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(10), 90-105.
  6. Gündüz, H. B., & YILMAZ, Y. (2004). Hizmetöncesi eğitimlerine göre sınıf öğretmenlerinin işdoyum düzeyleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(7), 60-80.
  7. Gündüz, H. B., & HAMEDOĞLU, M. A. (2003). İlköğretimde toplam kalite yönetimi uygulamalarında görülen yönetsel engeller (Sakarya ili örneği). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(5), 27-48.
  8. Gündüz, H. B., & HAMEDOĞLU, M. A. (2003). Liselerde sayısal kopuş (Sakarya ili örneği). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(6), 214-245.
  9. KARSLI, M. D., GÜNDÜZ, H. B., TİTREK, O., & HAMEDOĞLU, M. A. (2002). Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ve bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını engelleyen nedenler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(4), 176-188.
  10. KARSLI, M. D., & GÜNDÜZ, H. B. (2002). Fırsat eşitliği açısından dijital bölünme ve Türkiye’deki durum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(4), 238-245.
  11. Gündüz, H. B., & Ural, A. (2001). Benchmarking yönteminin eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2), 45-52.
   Diğer Ulusal Dergi
  1. KORKMAZ, E., & GÜNDÜZ, H. B. (2011). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 123 - 153.
  2. Gündüz, H. B. (2008). Öğretmenlerin sözleşmeli istihdamı ve durumlarına ilişkin sözleşmeli öğretmenlerin görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(16), 40-60..
  3. Gündüz, H. B., & Şahin, M. (2006). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Kariyer Gelişim Sorunları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 37-53.
  4. GÜNDÜZ, H.B., (1997). Öğretmenlik mesleğine giriş denetimi, Çağdaş Eğitim Dergisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 228, 39-42.

  Konferans Bildirisi

   Uluslararası
  1. HÖRKÜÇ, İ., & GÜNDÜZ, H. B. (2014, Haziran). FATİH PROJESİNİN İSTANBUL İLİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ. ERPA 2014, International Congresses on Education. Education Research and Publication Association (ERPA) CONGRESS. Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Sti.
  2. SÜER, N. B., & GÜNDÜZ, H. B. (2014, Haziran). OKULDA KIYAFET SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: MÜMTAZ SOSYAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖRNEĞİ. ERPA 2014, International Congresses on Education. Education Research and Publication Association (ERPA) CONGRESS. Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Sti.
  3. Akyol, M. E., & GÜNDÜZ, H. B. (2014). THE MOTIVATION LEVEL OF THE TEACHERS ACCORDING TO THE SCHOOL MANAGERS’ SENSES OF HUMOUR. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ERPA International Congresses on Education, (pp. 205-213). ELSEVİER.
  4. Kip, Ş. Y., & GÜNDÜZ, H. B. (2014). Teachers’ views on school principals’ leadership initiatives in complex systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ERPA International Congresses on Education, (pp. 306 – 312). ELSEVİER.
   Ulusal
  1. ŞANLI, H., ÖMÜR, Y. E., & GÜNDÜZ, H. B. (2014, Haziran). ÖĞRETMENLERİN DENETİME YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ.
  2. GÜNDÜZ, H. B., GÜNEŞ, N., & YILDIRIM, E. D. (2014, Haziran). TÜRKİYE'DE AKREDİTASYON UYGULAMALARINA DAİR ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ.
  3. ÖZARSLAN, N., & GÜNDÜZ, H. B. (2013, Kasım). FARKLI YAŞ KATEGORİLERİNDEKİ (60-71 AY VE 72-84 AY) İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK OLGUNLUK DÜZEYLERİ VE OKULA UYUM SORUNLARI. 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ. 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ.
  4. GÜNDÜZ, H. B., & HAMEDOĞLU, M. A. (2012, Mayıs). OKUL YÖNETİCİLERİNİN İNSİYATİF ALMA DÜZEYLERİ. 6. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ. 6. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ.
  5. KORKMAZ, E., & GÜNDÜZ, H. B. (2011, Aralık). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Paylaşımcı Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri. VI Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. VI Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (pp. 23-35).
  6. GÜNDÜZ, H. B., & SEZİK, S. (2005, Eylül). BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜTSEL ÖĞRENME: DEVLET VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. 14. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ. 14. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ.
  7. GÜNDÜZ, H. B. (1997, Ekim). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTİHDAMI VE SORUNLARI. 3. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU. 3. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU.
  8. GÜNDÜZ, H. B. (1995, Mayıs). FIRSAT EŞİTLİĞİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ. İLKÖĞRETİM VE SORUNLARI SEMPOZYUMU. İLKÖĞRETİM VE SORUNLARI SEMPOZYUMU.

  Konferans Sunumu

   Uluslararası
  1. Akar,, E., & H.Basri, G. (2015, Haziran). The effects of peer supervision as an alternative method of supervision on school, teachers of English and their opinions towards supervision. ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015. Athens, Greece.
  2. Akpil, Ş., & Gündüz, H. (2015, Haziran). The level of new science leadership behaviors of school principals: A scale development. ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015. Athens, Greece.
  3. Çakmak, E., & Gündüz, H. (2015, Haziran). Liderlik yönelim ölçeği’nin türkçe’ye uyarlanması. ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015. Athens, Greece.
  4. Konuk, S., & Gündüz, H. (2015, Haziran). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015. Athens, Greece.
  5. GÜNDÜZ, H. B., & DURAN, A. (2013, Haziran). Leadership education in preschool: the effectiveness of the future the leaders education programme. International Conferance on New Horizons in Education. Roma, Italy.
  6. GÜNDÜZ, H. B., & DEVECİ, A. (2012, Şubat). Educational and Administrative Problems Encountered at Schools By Turkish Students in Denmark. 4th World Conference on Educational Sciences. Barcelona – Spain.
  7. GÜNDÜZ, H. B., & Çakmak, E. (2012, Şubat). Obstacles to change in educational organization and methods to overcome these obstacles: Views of principals. 4thWorld Conference on Educational Sciences. Barcelona – Spain.
  8. GÜNDÜZ, H. B., & IRMAK, Y. (2010, Haziran). E-okul uygulamalarında karşılaşılan sorunlar (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği). International Conference on New Horizons in Education. Magosa, KKTC.
  9. GÜNDÜZ, H. B., & DOĞAN, A. (2009, Mayıs). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve yaraticilik düzeyleri. First International Congress of Educational Research. Çanakkale.
  10. İŞMAN, A., & GÜNDÜZ, H. B. (2008, Temmuz). Barriers of adapting technology by education administrator candidates. Excellence In Education: Future Minds and Creativity. France.
  11. GÜNDÜZ, H. B., ÇETİN, B., & AKIN, A. (2008, Haziran). An ınvestigation of the relationships between achhivement goals, burnout, and affect with structural equation modeling. Proceedings of International Confrence on Educational Sciences ICES 08. Sakarya.
  12. İŞMAN, A., GÜNDÜZ, H. B., İŞBULAN, O., & DEMİR, Z. (2006, Nisan). Eğitim yönetimi ve denetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi aday öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanma yeterlilikleri. VIth International Educational Technpology Conference.
  13. İŞMAN, A., GÜNDÜZ, H. B., İŞBULAN, O., & DEMİR, Z. (2006, Nisan). Eğitim yönetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi aday öğretmenlerin internete yönelik yeterlilikleri. VIth International Educational Technpology Conference.
  14. İŞMAN, A., GÜNDÜZ, H. B., İŞBULAN, O., & DEMİR, Z. (2006, Nisan). Eğitim yönetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi adayı öğretmenlerin bilgisayar kullanma yeterlilikleri. VIth International Educational Technpology Conference.
  15. İŞMAN, A., GÜNDÜZ, H. B., İŞBULAN, O., & DEMİR, Z. (2006, Nisan). Eğitim yönetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi adayı öğretmenlerin teknolojiye ilişkin tutumları. VIth International Educational Technpology Conference.
  16. Gündüz, H. B., & SEZİK, S. (2005, Eylül). İlk ve ortaöğretim yöneticilerinin bilişim teknolojilerindeki yeterlik düzeyleri (Sakarya ili örneği). V Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu.
  17. KARSLI, M. D., İŞMAN, A., & GÜNDÜZ, H. B. (2002, Mayıs). Uzaktan eğitimin yönetimi: Bir model önerisi. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Eskişehir.
   Ulusal
  1. GÜNDÜZ, H. B., & KURUÇAYIR, A. (2010, Mayıs). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve empatik eğilim düzeyleri. V Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Antalya.
  2. SEFER, S., & GÜNDÜZ, H. B. (2008, Eylül). Üsküdar ilçesindeki okullarda çalışan bazı kadın yöneticilerin mesleklerine ilişkin beklenti ve sorunları. XVII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Sakarya.
  3. AKIN, A., ÇETİN, B., & GÜNDÜZ, H. B. (2008, Mayıs). Başarı yönelimleri, motivasyon ve işdoyumu: Yapısal eşitlik modeli. XVII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Sakarya.
  4. AKIN, A., GÜNDÜZ, H. B., & ÇETİN, B. (2008, Mayıs). Başarı yönelimleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi.
  5. AKIN, A., ÇETİN, B., & GÜNDÜZ, H. B. (2008, Eylül). Özduyarlık ve tükenmişlik: Yapısal eşitlik modeli ile bir inceleme. XV. Ulusal Pskoloji Kongresi.
  6. GÜNDÜZ, H. B., & ÇOLAK, M. (2007, Eylül). Ortaöğretim okullarında öğretmen performans yönetimi. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat.
  7. KARSLI, M. D., & GÜNDÜZ, H. B. (2000, Mayıs). Öğretmen yetiştirmede bilgi teknolojileri ilçelerdeki eğitim fakülteleri. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale.
  8. KARSLI, M. D., GÜNDÜZ, H. B., & URAL, A. (2000, Eylül). Eğitim yönetiminde duygusal zekanın önemi ve duygusal zeka açısından eğitim yönetiminin değerlendirilmesi. IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
  9. KARSLI, M. D., GÜNDÜZ, H. G., & URAL, A. (2000, Eylül). Duygusal zeka yeterliliklerinin eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında uygulanabilirlik düzeyi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin yetiştirilmesi Sempozyumu. 27- 30 Eylül, Erzurum.

  Kitap Bölümü

 1. GÜNDÜZ, H. B. (2012). Güney Afrika okullarında mentörlerin okul tabanlı uzmanlar olarak işe koşma. Dünyada Mentörlük Uygulamaları (pp. 91 - 100). Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA: Pegem A Yayıncılık.
 2. GÜNDÜZ, H. B. (2012). management styles of the future leadership and teams. Discussions about leadership in different fields (pp. 123-155): Bloomington: Universe Press.
 3. ERÇETİN, Ş. Ş., HAMEDOĞLU, M. A., ÇELİK, S., & GÜNDÜZ, H. B. (2009). ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE IN ACTION VISIBLE IN NETWORKS. ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE IN QUESTION: BOOKSURGE PUBLISHING.
 4. GÜNDÜZ, H. B. (2007). İstenmeyen davranışlar ve yönetimi. Sınıf Yönetimi: Sem OFSET.
 5. GÜNDÜZ, H. B. (2007). Bir meslek olarak öğretmenlik. Eğitim Bilimine Giriş (pp. 217-240). Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA: Pegem A Akademi.
 6. GÜNDÜZ, H. B. (2004). Eğitim Okul ve Sınıf Yönetimi. Sınıf Yönetimi (pp. 1-20): Nobel Yayınları.