Yayınlar

  Dergi Makalesi

   SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI Kapsamındaki Dergi
  1. Karaköse, T., Yirci, R., & Kocabaş, İ. (2014). A qualitative study of the novice principals’ problems in the school management process and solutions. Pakistan Journal of Statistics, 30(6), 1265-1278.
  2. Karaköse, T., Kocabaş, İ., & Yeşilyurt, H. (2014). A quantitative study of school administrators' work-life balance and job satisfaction in public schools. Pakistan Journal of Statistics, 30(6), 1231-1241.
  3. Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2009). Ethics in School Administration. African Journal of Business Management, 3(4), 126-130.
  4. Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2009). An Investigation of Ethical Culture in Educational Organizations. African Journal of Business Management, 3(10), 504-510.
   Diğer Uluslararası Hakemli Dergi
  1. Karaköse, T., Kocabaş, İ., Yirci, R., Esen, C., & Çelik, M. (2016). Exploring the Relationship between School Principals’ Burnout Situation and Life Satisfaction. Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1488-1494.
  2. Çakır, L., & Kocabaş, İ. (2016). Mentoring in Gifted Student’s Education and a Model Suggestion. JEducational Process: International Journal, 5(1), 76-90.
  3. Kocabaş, İ., & Bademcioğlu, M. (2016). Sustainability in Education Buildings. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3).
  4. Kocabaş, İ., & Kartal, S. E. (2016). High School Teachers' Level of Organizational Trust. International Online Journal of Educational Sciences, 88(2), 217-226.
  5. Kocabaş, İ., Karaköse, T., Yirci, R., Esen, C., & Çelik, M. (2016). The study of the relationship between work-family conflict/family-work conflict and perceived burnout of female teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences. (Kabul Edildi, Basım Aşamasında)
  6. Yirci, R., Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2016). Coaching as a Performance Improvement Tool at school. Journal of Education and Practice, 7(13), 24-29.
  7. Korumaz, M., & Kocabaş, İ. (2014). Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticisinin Yeterlilikleri. The Journal of Academic Social Science Studies.
  8. Yirci, R., Özdemir, T. Y., Kartal, S. E., & Kocabaşl, İ. (2014). School Principals’ Coaching Skills According to Teachers’ Perceptions. School Leadership & Management, 34(5), 454-469.
  9. Keser, S., & Kocabaş, İ. (2014). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 1-22.
  10. Keser, S., Kocabaş, İ., & Yirci, R. (2013). The Ethical Perceptions of Elementary School Teachers in the Triple Perspective of Classification of Ethics. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(3), 1-16.
  11. Yirci, R., & Kocabaş, İ. (2013). Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları: Bir analiz. Turkish Studies, 8(8), 1523-1539.
  12. Yirci, R., Kocabas, I, (2010). The Importance of Mentoring for School Principals: A Conceptual Analysis. Education Leadership Review, 11(1), 1-7.
  13. Kocabas, I., (2009). The Effects of Sources of Motivation on Teachers’ Motivation Levels. Education, 129(4), 724-733.
  14. Kocabas, I., (2009). Study on the Cultural Communication Preferences of Teachers. International Journal of Educational Management, 23(5), 413-419.
  15. Kocabas, I., Aladag, S., (2009). Organizational Downsizing at Educational Organizations. New World Sciences Academy, 4(1), 168-184.
  16. Kocabas, I., (2007). Transformational Leadership in Turkish Schools. International Journal of Educational Reform, 16(1), 87-95.
  17. KOCABAŞ, İ., (2006). The Efficiency of Seminars in Elementary Education. International Journal of Educational Reform, 15(4), 501-510.
  18. Erdem, R., Kocabaş, İ., (2004). Yönetimde Doğu Paradigması. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(10), 175-189.
   Diğer Ulusal Hakemli Dergi
  1. Karaköse, T. , Kocabaş, İ., (2006). Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14.
  2. Kocabaş, İ.,Karaköse, T., (2006). Yetkilendirmenin Önemi ve Çalışanların Yetkilendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(171), 197-202.
  3. Kocabaş, İ. , Karaköse, T., (2005). Mesleki ve Teknik Eğitimde Entelektüel Sermaye. TSE Standard Dergisi, 44(525), 84-93.
  4. Kocabaş, İ. , Karaköse, T., (2005). Okul Müdürlerinin Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi (Özel ve Devlet Okulu Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 79-91.
  5. Erdem, R., Kocabaş, İ., (2005). Eğitim Denetçilerinin Kültürel Değerleri. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 199-207.
  6. Kocabaş, İ., (2004). Eğitim Yönetiminde Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(132), 3-9.
  7. Kocabaş, İ. ve Erdem, R., (2003). Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 191-202.
  8. Kocabaş, İ. ve Erdem, R., (2003). Eğitimde Kıyaslama (Benchmarking). MPM Verimlilik Dergisi, 1(1), 57-68.
  9. Kocabaş, İ. ve Gökbaş, M., (2003). Eğitimde Takım Çalışması. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 28(130), 8-15.
  10. Kocabaş, İ. ve Turhan, M., (2002). Objektif Bir Değerlendirme ve Doğru Hareket İçin Performans Yönetimi. TSE Standard Dergisi, 41(490), 51-58.
  11. Kocabaş, İ. ve Gökbaş, M., (2002). Eğitimde Karara Katılma. MEB Milli Eğitim Dergisi, 155(1), 170-181.
  12. Yörük, S. ve Kocabaş, İ., (2001). Eğitimde Demokratik Liderlik ve İletişim. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 225-234.
  13. Çelikten, M. ve Kocabaş, İ., (2000). Türkiye’de Öğretmen İstihdamı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), 273-284.
  14. Kocabaş, İ., (1995). Bilimsel Yönetim ve Toplam Kalite Modelinin Karşılaştırılması. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 129-132.
  15. Kocabaş, İ., (1995). Hedeflerle Yönetimin Eğitime Uygulanması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 20(206), 37-40.
  16. Kocabaş, İ., (1994). AT ve Türkiye’de İstihdam Sorunu. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 200-212.
   Diğer Uluslararası Dergi
  1. Demir, C., & Kocabaş, İ. (2010). Project management maturity model (PMMM) in educational organizations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9.

  Konferans Bildirisi

   Uluslararası
  1. Kocabas, I. & Yirci, R., (2007, Mayıs). The Use of Portfolio as An Assessment Tool in Education. International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future. International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future, (pp. 54-60).
  2. Turhan, M., Yoruk, S. & Kocabas, I., (2007, Mayıs). Obtained Results from the Questionnaires and Overall Evaluation of Views of Target Groups. International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future. International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future, (pp. 405-413).
  3. Turhan, M. & Kocabaş, İ., (2003, Mayıs). Online Eğitim Uygulamalarının Geliştirilmesinde Kıyaslama (Benchmarking) Yaklaşımının Kullanılabilirliği. III.International Educational Technology Conference and Fair. III.International Educational Technology Conference and Fair, (pp. 84-96).
  4. Kocabaş, İ., (1997, Eylül). Eğitim Kurumlarında Örgütsel Değişme ve Yenilik. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, (pp. 84-96).
   Ulusal
  1. Kocabaş, İ. ve Özdemir, (2010, Haziran). Ortaöğretim Öğrencilerinin Denetime İlişkin Metaforik Algıları. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, (pp. 257-266).
  2. Kocabaş, İ., Göç, A. ve Demir, A. H, (2009, Ocak). İlköğretim Müfettişlerinin Denetime İlişkin Algıları. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, (pp. 445-456).
  3. Karaköse, T. ve Kocabaş, İ., (2006, Eylül). Eğitim Örgütlerindeki İç Paydaşların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (pp. 223-224).
  4. Kocabaş, İ. ve Erdem, R., (2006, Mayıs). 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Kurum Yöneticilerinin Kültürel Eğilimlerinin Yatay-Dikey Bireycilik ve Kolektivizm Boyutunda İncelenmesi. Kurum Yöneticilerinin Kültürel Eğilimlerinin Yatay-Dikey Bireycilik ve Kolektivizm Boyutunda İncelenmesi, (pp. 423-426).
  5. Kocabaş, İ., (2005, Mayıs). Okul Yöneticilerinin Toplumsal Kültürel Eğilimleri. XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (pp. 413-416).
  6. Kocabaş, İ., (2004, Ekim). Çağdaş Yönetim Düşüncesi Işığında Ahilik Teşkilatı. I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu. I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, (pp. 635-642).
  7. Kocabaş, İ., Aladağ, S., (2004, Temmuz). Eğitim Sistemimizdeki Okullaşma Oranlarının Analizi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (pp. 1-13).
  8. Kocabaş, İ. ve Çelik, V., (1998, Eylül). YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Uygulamasının Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (pp. 405-413).
  9. Kocabaş, İ, (1998, Ocak). YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Planlama ve Örgütlenmesinin Analizi. I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu. I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, (pp. 84-96).
  10. KOCABAŞ, İ., (1997, Ocak). Toplam Kalite Yönetiminin Eğitimde Sağlayacağı Yararlar. Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu. Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, (pp. 267-273).
  11. Kocabaş, İ., (1995, Ekim). Hizmet İçi Eğitim Yönetimi ve Kalite. 4. Ulusal Kalite Kongresi, TÜSİAD-Kalite Derneği. 4. Ulusal Kalite Kongresi, TÜSİAD-Kalite Derneği, (pp. 245-252).
  12. Kocabaş, İ., (1995, Haziran). Hizmet İçi Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesine İlişkin Bir Model. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, (pp. 115-119).
  13. Çelik, V. ve Kocabaş, İ., (1994, Ekim). Gündüz ve İkili Öğretimin Verimlilik Açısından Analizi. II. Verimlilik Kongresi. II. Verimlilik Kongresi, (pp. 115-119).
  14. Kocabaş, İ., (1994, Şubat). Teknik Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri ve Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. YÖK/WB Endüstriyel Eğitim Projesi Hizmet İçi Eğitim Konferansı. YÖK/WB Endüstriyel Eğitim Projesi Hizmet İçi Eğitim Konferansı, (pp. 405-413).
  15. Kocabaş, İ., & Yirci, R. (). Mentorluğun Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesindeki Rolü. III. Eğitim Yönetimi Kongresi Kongre Kitapçığı. III. Eğitim Yönetimi Kongresi.
   Diğer
  1. Kocabaş, İ., (1999, Nisan). YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesinin Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Proje Yönetimi Ulusal Kongresi. Proje Yönetimi Ulusal Kongresi, (pp. 269-285).
  2. Kocabaş, İ., (1998, Haziran). YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Planlama ve Örgütlenmesinin Analizi. I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu. I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, (pp. 84-96).
  3. Kocabaş, İ., (1997, Haziran). Toplam Kalite Yönetiminin Eğitimde Sağlayacağı Yararlar. Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu. Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, (pp. 267-273).

  Konferans Sunumu

   Uluslararası
  1. Özçiçek, V. T., & Kocabaş, İ. (2016, Temmuz). Örgüt İklimini Etkileyen İç Etmenler. II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi. Makedonya, Üsküp.
  2. Yirci, R., Kartal, S. E., Özdemir, T. Y., Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2015, Eylül). The Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA) for Teacher Candidades. European Conference on Educational Research, ECER. Budapeşte, Macaristan.
  3. Yirci, R., Kocabaş, İ., Karaköse, T., Erdem, R., (2012, Eylül). The Problems That Novice Teachers Face in the First Year of the Profession. European Conference on Educational Research ECER.
  4. Keser, S., Kocabaş, İ., (2012, Kasım). Üçlü Etik Sınıflama Perspektifinde İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Etik Algıları. II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu.
  5. Kocabaş, İ., Yirci, R., & Karaköse, T. (2012, Eylül). Rethinking Professional Support for Novice School Principals, What should be done?. The European Conference on Educational Research, "The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Cadiz, Spain.
  6. Yirci, R., Özdemir, T. Y., Kartal, S. E., & Kocabaş, İ. (2011, Eylül). School Principals’ Coaching Skills According to Teachers’ Perceptions. European Conference on Educational Research. Berlin, Almanya.
  7. Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2007, Mayıs). Students’ views related to reputation of primary schools. ” VII. International Educational Technology Conference. Nicosia, North Cyprus.
  8. Kocabaş, İ. (1997, ). Eğitim Kurumlarında Örgütsel Değişme ve Yenilik. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu.
   Ulusal
  1. Yirci, R., Kartal, S. E., Özdemir, T. Y., Kocabaş, İ., & Yıldız, A. (2015, Mayıs). Eğitim Fakültesi Öğrencileri Algılarıyla Akran Mentorluğu. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Bartın.
  2. Özdemir, T. Y., Yirci, R., Kartal, S. E., Kocabaş, İ., & Aksu, C. N. (2015, Mayıs). Müdür Yardımcılarının Yetişmesinde Okul Müdürlerinin Mentorluk Rolleri: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep.
  3. Kocabaş, İ., & Korumaz, M. (2014, ). Çevre Eğitiminde Okul Yöneticisinin Rolleri ve Eko-Üniversiteler. Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler 14. Ulusal Semineri. Bursa.
  4. Korumaz, M., & Kocabaş, İ. (2013, Kasım). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Yeterlikleri. 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ.
  5. Keser, S., Kocabaş, İ., (2013, Haziran). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması. 5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi.
  6. Kocabaş, İ., Akgün, M., Karagözoğlu, A. A., (2013, Haziran). Milli Eğirim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği\'nin Liyakat İlkesine Uygunluğu. 5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi.
  7. Kocabaş, İ., Karagözoğlu, A. A., (2012, Mayıs). Eğitim Yönetiminde Meritokrasi. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi.
  8. Özbek, A., Kocabaş, İ., (2012, Eylül). Ulusal ve Küresel Ölçekte Üstün Nitelikli İnsana Duyulan İhtiyaç. Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu.
  9. Zeynep, N., Kocabaş, İ., (2012, Mayıs). Yeşil Okulların İnsan Sağlığına Etkisi. II. AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri.
  10. Kocabaş, İ., & Sığırtmaç, A. (2012, Eylül). Yeşil Binaların Finansal Faydaları. Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu.
  11. Sığırtmaç, A., & Kocabaş, İ. (2012, Mayıs). Yeşil Okulların Maliyeti. II. Ar-Ge Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri.
  12. Kocabaş, İ., Yirci, R., (2011, Haziran). Denetmen Görüşlerine Göre Denetimde Yaşanan Sorunlar. 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi.
  13. Kocabaş, İ., Doğan, A., & Kartal, S. E. (2010, ). İlköğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları (Elazığ İli Örneği). II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi.
  14. Yirci, R., Kocabaş, İ., (2010, Mayıs). Okul yöneticisi Yetiştirmede Yeni Bir Model Önerisi: Mentorluk. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi.
  15. Kocabaş, İ., & Erdem, R. (2006, ). Kurum Yöneticilerinin Kültürel Eğilimlerinin Yatay-Dikey Bireycilik ve Kolektivizm Boyutunda İncelenmesi. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi.

  Kitap

 1. Kocabaş, İ. (2015). Eğitimde Değerlendirme ve Denetim: Ahmet Yesevi Üniversitesi.
 2. Yirci, R., & Kocabaş, İ. (2012). Dünyada Mentorluk Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 3. Kocabaş, İ., & Yirci, R. (2011). Öğretmen ve Yönetici Yetiştirmede Mentorluk. Ankara: Anı Yayıncılık.

  Kitap Bölümü

 1. Kocabaş, İ., - & (2014). Örgütsel İletişim. Eğitim Yönetimi Teori Araştırma ve Uygulama: Pegem Akademi.
 2. Kocabaş, İ. (2014). Türk Eğitim Sistemi. Eğitim Bilimine Giriş (pp. 278-295): Elhan Kitap.
 3. Kocabaş, İ. (2002). Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı. Öğretmenlik Mesleğine Giriş (pp. 212-228): Elazığ Üniversite Kitabevi.
 4. Kocabaş, İ., & Yirci, R.. Türkiye’de Bir Mentorluk Uygulaması: Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesi. Dünyada Mentorluk Uygulamaları (pp. 227-241): Pegem.

  Makale/Bölüm Çevirisi

 1. Kocabaş, İ., & Yirci, R. (2010). Kaynakların Yönetimi. Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Kılavuzu (pp. 92-122). Nobel.