2016/2017 Fall

Office Hours for Erasmus Students

Tuesday 13.00 - 14.00

Thursday 13.00 - 14.00

İletişim

Arş. Gör. Gökhan Kararsız
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü
Makine Fakültesi , Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol
A616
34349 Yıldız / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 2845 - 2845 / - 2845

Duyurular

22.03.2017 10:53:57 Detay

Mak. Teo. 3 - Motor Pozisyon Kontrol Deneyi Hk.

Merhaba Arkadaşlar,Rapor için hazırlayacağınız föylere aşağıdaki linkten...
11.03.2017 09:31:57 Detay

Lab Föyü Hk.

Merhaba Arkadaşlar,Dinamik absorber deneyinde kullanılan diferansiyel denklemlerin Lagrange...
MakineTeorisi1DinamikAbosrber_deneysistemininçözümü(4).docx