İletişim

Arş. Gör. Mehmet Ali BELEN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5927 - 5927 / - 5927