İletişim

Arş. Gör. Mehmet Ünal
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Telekomünikasyon
B017
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5926