İletişim

Arş. Gör., Dr. Melike KAVUK KALENDER
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
c211
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5560 - 5560 / - 5560