Yayınlar

  Dergi Makalesi

   Diğer Uluslararası Hakemli Dergi
  1. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014). İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi”.. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi(15), 31-40.
  2. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014). “ Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. The Journal of Acadenic Social Science Studies JASSS(251), 139-156.
  3. Tabancalı, E., & Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki.. International Journal of Human Sciences(10), 1167-1184.
  4. Çelik K., Tabancalı E., (2012). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. Yıl:2012, Sayı:11.(11), 31-39.
  5. Tabancalı, E., & Gıcı, A. (2011). İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri Hazırlık Okullarında Çalışan İngilizce Okutmanlarının Örgütsel Adanmışlık Düzeyi.”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi.(9), 39-51.
  6. Tabancalı, E., & Zeybekoğlu, Z. (2009). New Curriculum and New Challenges: What do School Administrators Really Do ?”. International Journal of Sciences. 4:2 2009 112-116, 4(2), 112-116.
  7. Tabancalı, E., & Bektaş, T. (2009). “Student safety in Primaty School: A Sample of Büyükçekmece County. Procedia Social and Behavioral Sciences(1), 281-284.

  Konferans Sunumu

   Uluslararası
  1. Tabancalı, E., & Çakmak, E. (2014, Eylül). ‘‘The Relationship Between Teachers’ Attitudes Towards Learning and Teaching Profession”. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. 11-14. Eylül 2014 St.. Petersburg, Russia.
  2. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014, Haziran). “Maarif Müfettişlerinin iş yerindeki yanlızlıkları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki”. EJER. İstanbul.
  3. Tabancalı, E., Çelik, K., & Korumaz, M. (2014, Haziran). “Öğretmen Adaylarının Kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi”. İSFTE. Antalya.
  4. Tabancalı, E., & Çakmak, E. (2014, Haziran). “Öğretmenlerin İş doyumları ile işe devamsızlıkları”. EJER. İstanbul.
  5. Tabancalı, E., & Şahin, F. Y. (2013, Şubat). Evaluation of Teacher’s Opinions Towards Disapproved Behaviors Of students. V.World Conference On Educatıonal Scıences.. Roma-İtalya.
  6. Tabancalı, E., & Çakmak, E. (2013, Haziran). Invastigation Of Teachers' Job Satisfaction According To Individual Variables”. International Association of Social Science Research (IASSR). İstanbul.
  7. Tabancalı, E., & Dündar, T. (2012, Şubat). The relationship between organizational justice perceptions and job satisfaction levels. IV.World Conference On Educatıonal Scıences.. İspanya-Barselona.
  8. Tabancalı, E., & Sunar, Ö. B. (2012, Şubat). Ethic Behaviours Of Schools Administrations. IV.World Conference On Educatıonal Scıences. Barselona-İspanya.
  9. Tabancalı, E., & Gıcı, A. (2011, Eylül). The level of organizational commitment of English instructors who work in preparatory schools at private universities in European part of Istanbul. VI. International Balkan Congress for Education and Science. Ohrid-Makedonya.
  10. Tabancalı, E., & Tufan, Ö. (2010, Haziran). Relatıonship Between Personal Characteristics of The primaty Scholl Managers and Main Premises of The Organizational Culture They have Adopted. WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES. İstanbul.
   Ulusal
  1. Tabancalı, E., Korumaz, M., & Çakmak, E. (2013, Eylül). “Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi”. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kutultayı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi.
  2. Çelik, K., & Tabancalı, E. (2012, Mayıs). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,. Malatya.
  3. Tabancalı, E., & Yolcu, S. (2008, Eylül). “İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi”. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Sakarya.
  4. Tabancalı, E., & Oğuz, Y. (2007, Eylül). “Okul Müdürlerinin Kişilik Özellikleri İle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki”. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat.
  5. Tabancalı, E., & Zeybekoğlu, Z. (2007, Haziran). “Tezli EYTPE Programlarının Ders Ve Öğretim Üyesi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi.”. Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği Eğitim Yönetimi Kongresi. Ankara.
  6. Tabancalı, E., & Çelik, K. (2006, Eylül). “Eğitim Bilimleri ve İlişkili Alanlarda Yayın Yapan Ulusal Dergilerin İncelenmesi”. XV. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ. Muğla.

  Kitap Bölümü

 1. Tabancalı, E., & Çakmak, E. (2014). Investigation of Job Satisfaction amongst Teachers”. Multidisciplinary Perspectives on Education (pp. 47). 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 2. Tabancalı, E. (2012). “ Örgütsel Değişme”. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar. Editörler: Cevat Elma, Kamile Demir (pp. 345-375). Ankara: Anı.
 3. Tabancalı, E. (2011). Sınıf Ortamının Fiziksel Özellikleri. Etkili Sınıf Yönetimi (pp. 61-81). Ankara: Anı.

  Uzmanlık Raporu

 1. Tabancalı, E. (2000). “ Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi I. Çalıştayı Raporu” 28-29 Nisan İstanbul. MEB. İstanbul.