Short Biography

KAAN YETILMEZSOY 

Associate Professor

Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY, 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1985 – 1987 yılları arasında İskenderpaşa İlkokulu’nda (Fatih, İstanbul) ve 1987 – 1990 yılları arasında Şenesenevler İlkokulu’nda (Kadıköy, İstanbul) ilköğretim eğitimi aldıktan sonra, 1990 – 1993 yılları arasında Şenesenevler Ortaokulu’na (Kadıköy, İstanbul) devam etmiş ve ortaöğrenimini okul ikincisi olarak tamamlamıştır. 1993 – 1997 yılları arasında eğitim gördüğü yabancı dil ağırlıklı Haydarpaşa Süper Lisesi’nden (Üsküdar, İstanbul) mezun olan Dr. YETİLMEZSOY, 1998 yılında kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü, toplam 6 dönemde (3 yılda) bölüm ve fakülte birincisi olarak 2001 – 2002 Güz Yarıyılı’nda tamamlamıştır. Aynı zamanda, YTÜ çapında ikincilik derecesi elde etmiştir.

2002 Ekim ayında, YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamıştır. 2004 Güz Yarıyılı’nda, Yüksek Lisans eğitimini ve aynı yarıyılda ikinci lisansı olan İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü Yüksek Onur Öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans ve Yüksek Lisans kapsamındaki başarılarından ötürü, TÜBİTAK tarafından 2005 – 2008 yılları arasında Yurtiçi Doktora Bursu ile desteklenmiştir. 2008 Haziran ayında, Doktora eğitimini tamamlamış ve YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Doktor Mühendis unvanı almıştır. 2008 Aralık ayında Yardımcı Doçent görevine atanmıştır. Askerlik görevini 2009 Eylül ayında Erzurum Jet Üs Meydan Komutanlığı’nda tamamlamıştır. 2013 Ocak ayında Doçent unvanı almış olup, halen aynı Ana Bilim Dalı’nda akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi – 2008 gereğince toplanan AYDEK Üst Kurulundan ve Temel Alt Komisyonlardan gelen kararlar doğrultusunda, Mühendislik Temel Alanı için Yardımcı Doçentlik Kadrosu Başvurusu aşamasında (26.09.2008) toplam 281,6 Genel Değerlendirme Puanı (gerekli minimum ölçüt = 30 Puan, YTÜ AYDEK-2008/EK-2/syf.34), Doçentlik Kadrosu Başvurusu aşamasında ise (01.03.2013) toplam 2021,6 Genel Değerlendirme Puanı (gerekli minimum ölçüt = 60 Puan, YTÜ AYDEK-2008/EK-2/syf.34) sağlamış olup, Yardımcı Doçentlik ile Doçentlik dönemi arasında %617,9’luk akademik performans artışı elde etmiştir.

Dr. YETİLMEZSOY’un toplam 105 adet yayını (77 adet SCI/SCI Expanded makale, 15 adet konferans bildirisi/sunumu, 10 ulusal makale, 3 adet kitap) vardır. Yayınlarına uluslararası alanda toplam 1714 kez atıf yapılmış olup, atıf endekslerine göre h-index ve i10-index değerleri sırasıyla 19 ve 34'tür. 2007 – 2017 yılları arasında uluslararası alandaki 57 farklı bilimsel dergide toplam 129 kez bilimsel hakemlik görevi yapmıştır. 33 adet tez çalışması (1 Doktora, 7 Yüksek Lisans ve 25 Lisans) yönetmiş, 2 adet Yüksek Lisans tez çalışmasında Eş Danışman görevi yapmış ve 43 adet akademik ödül kazanmıştır. Literatürde kendisine ait 12 adet matematiksel formülü (tahmin modeli) bulunmakta olup, lisans ve lisansüstü düzeyinde projelendirme ve modelleme alanlarında 2 adet yeni ders geliştirmiştir. TÜBİTAK projelerinde, 2 kez Panelist ve 4 kez ise Dış Danışman görevlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK, YTÜ KAP, YTÜ GEP ve Otomotiv Sektörü tarafından desteklenen 10 adet projede Araştırmacı, Yürütücü ve Bilimsel Danışman (Ar-Ge) olarak görev almıştır.

Dr. YETİLMEZSOY, 16.04.2013 tarihinden itibaren "International Journal of BioSciences and Technology (IJBST)" (ISSN 0974-3987) dergisinin “Journal Editorial Board” üyesi (Honorary Member of the Hon'ble Editorial Boards of the non-profit peer-reviewed IJBST and its associated Journals) olarak görev yapmaktadır. 13.08.2013 tarihinden itibaren "Waste Technology" (ISSN 2338-6208) dergisinin "Editorial Team" üyesi (Editor Member) olarak görev yapmaktadır. 01.10.2013 tarihinden itibaren "Neural Network World" (ISSN 1210-0552) dergisinin (SCI-Expanded) “Editorial Board” üyesi olarak görev yapmaktadır. 19.10.2013 tarihinden itibaren ise “Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (JIFS)” (ISSN 1064-1246) dergisinin (SCI-Expanded) “Associate Editor” görevine atanmıştır. Ayrıca, "International Journal of Fuzzy Systems and Advanced Applications" dergisinde "Associate Editor", “Journal of Environment and Human” dergisinin “Editorial Board” üyesi, “Computational and Mathematical Methods in Medicine” dergisinin (SCI-Expanded) “Editorial Board” üyesi, “Open Journal of Water Pollution and Treatment” dergisinin “Editorial Board” üyesi, "World Chemical Engineering Journal" dergisinin “Editorial Board” üyesi ve “Journal of Soft Computing in Civil Engineering” dergisinin “Editorial Board” üyesi olarak görev yapmaktadır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, 16.09.2009 tarihinden itibaren YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün Kalite ve Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı ve Kalite Yönetim Temsilciliği görevlerini 2013 Ekim ayına kadar başarıyla yürütmüştür.

(Son Güncelleme: 19 Nisan 2017, Çarşamba)

İletişim

Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi
Z-036
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5376
Fax: +90 (212) 383 5358

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yetilmez