Yüksek Gerilim Laboratuvarı Mazeret Deneyleri ve Mazeret Sınavı, 02.06.2017 Cuma günü saat 15:00'de Yüksek Gerilim Laboratuvarında yapılacaktır.


Yüksek Gerilim Laboratuvarı güncel program ve grup dağılımlarına duyurulardan ulaşabilirsiniz.2016-2017 öğretim yılı Yüksek Gerilim Laboratuvarı, teorik dersler ve deneylerden oluşmaktadır. Laboratuvar ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir.

Genel Kurallar

·  Tüm deneylere girmek zorunludur.

·  Her öğrenci deneye kendi grubunda girmek zorundadır. Grup değişimi yapılmayacaktır.

·  Deneye 10 dakikadan fazla geç kalanlar, laboratuvara alınmayacaktır.

·  Tüm deneylere hesap makinesi ve deney föyü mutlaka getirilmelidir.

Deneyler


D1: Küresel Elektrotlarla Ölçme.
D2: Kesici ve Transformatörler İçin Yalıtkan Yağlar
D3: Yalıtkan Maddelerde Kayıp Katsayısı ve Bağıl Dielektrik Sabitinin Bulunması
D4: Elektrolitik Banyo Yöntemiyle Elektrostatik alanın İncelenmesi
D5: İzolatör Zincirinde Gerilim Dağılımı ve Atlama Geriliminin Tayini

Quiz

Her deneyden önce deney ile ilgili “Quiz” yapılacaktır. Quizler test ve boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Deney Raporu

Her deneyden sonra ilgili deneyin "Deney Raporu" hazırlanıp en geç bir sonraki deneyde teslim edilecektir. Raporda, yalnızca deney kitabında deneylerin sonunda verilen "Raporda İstenenler" in yanıtları ile deneyde yapılanlar ve deney sonuçları yazılacaktır. Her deney için ayrı rapor verilecektir (örnek: D1+ D2 deneyleri yapılmışsa D1 için ayrı, D2 için ayrı rapor verilecektir). Her rapor için mutlaka “Rapor Kapağı” sayfası hazırlanmalıdır. Örnek rapor kapağına YG lab sitesinden ulaşabilirsiniz.

Deneye gelmeyenlerin gelmedikleri deneyle ilgili hazırladıkları deney raporu değerlendirmeye alınmaz. Dolayısıyla gelinmeyen deneyle ilgili rapordan not alınamayacağı göz önüne alınmalıdır.

Başarı Değerlendirme

Yıliçi Sınavı (1. Vize)    %30

Quizler ve Deney Raporları    %30

Final Sınavı    %40


İletişim

Prof. Dr. Yüksek Gerilim Laboratuvarı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
C-109
34220 Esenler / İstanbul

Tel: +90 (212) 383 5854
Fax: +90 (212) 383 5858

Duyurular